Forside

Tagpapbranchens Oplysningsråd – TOR

TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning af tagkonstruktioner, hvortil der anvendes tagpap.

TOR har endvidere til formål at værne om og udbygge branchens omdømme gennem saglig oplysning om miljømæssige og forbrugermæssige forhold med relation til branchen.

Dette opnås ved løbende at udgive TOR-anvisninger og TOR-vejledninger, som tilsendes direkte gennem TOR’s abonnementsordning.

TOR’s abonnenter kan læse/hente anvisninger og vejledninger direkte under “Online-Dokumenter”.

I søgefunktionen kan man søge på specifikke ord og således finde frem til de dokumenter, der omtaler emnet.

TOR udsender desuden nyhedsbreve og TOR-Nyt, direkte til abonnenter. Disse kan også læses under “Online-Dokumenter”.